Zarząd Klubu Sportowego Grom Wolsztyn

Prezes zarządu
Roman Łopata

Viceprezes
Bartosz Pruchnicki

Sekretarz
Katarzyna Górska

Skarbnik
Sławomir Wojtkowiak

Członkowie zarządu
Kacper Broniszewski
Dominik Stachowiak