Walne Zebranie Sprawozdawcze K.S. Grom Wolsztyn

Czwartek, 17.06.2021 r.
Godz. 19:00, [termin drugi godz.19:15]
Stadion MOSiR
Ul. Bohaterów Bielnika 30, 64 – 200 Wolsztyn
PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie zebrania.
2. Powołanie przewodniczącego i protokolanta zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu zebrania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu z jego działalności za 2020 rok.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zawierające ocenę pracy Zarządu na podstawie przeprowadzonych kontroli.
7. Dyskusja i wnioski.
8. Udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja i wolne wnioski
10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i głosowanie nad wnioskami.
11. Zakończenie obrad
Powoli wracamy do normalności: możecie ocenić, mieć wpływ na przyszłe decyzje, plany naszego klubu. ZAPRASZAMY. Hej GROM 💪⚡️

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *