PILNE !!! Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KS Grom Wolsztyn

Ważna wiadomość dla wszystkich osób dla, których losy Klubu Sportowego Grom Wolsztyn nie są obojętne!

W najbliższy czwartek zaplanowane zostało Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KS Grom Wolsztyn.

Zebranie odbędzie się w Stołówce Hotelu MOSiR Wolsztyn 15.03.2018 o godzinie 17:00. 

PLAN ZEBRANIA:
1. Otwarcie zebrania.
2. Powołanie przewodniczącego i protokolanta zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu zebrania.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu z jego działalności za 2017 rok.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zawierające ocenę pracy Zarządu na podstawie przeprowadzonych kontroli.
6. Dyskusja i wnioski
7. Udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
8. Dyskusja
9. Przedstawieni i przyjęcie nowego statutu klubu.
10. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej:
a/ przyjęcie listy kandydatów na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b/ wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
c/ ogłoszenie wyników wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
11. Dyskusja i wolne wnioski
12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i głosowanie nad wnioskami.
13. Zakończenie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *